Zadzwoń

Punkt Informacyjno Kontaktowy Intergrupy Hamburg

+49 151 10 444 544

Napisz do Nas

Jesli wolisz kontakt mailowy czekamy na wiadomość od Ciebie

Przyjdź do Nas

Zapraszamy na mityngi

Program 12 kroków

1.Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

2.Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

3.Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

4.Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

5.Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6.Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

7.Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8.Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9.Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10.Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11.Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12.Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.