Zadzwoń

Punkt Informacyjno Kontaktowy Intergrupy Hamburg +49 151 10 444 544 Kontakt w godzinach 15:00-18:00

Napisz do Nas

Jesli wolisz kontakt mailowy
czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odezwiemy sie do Ciebie!

Przyjdź do Nas

Zapraszamy na spotkanie w dogodnej dla Ciebie
lokalizacji i czasie.
Ucieszymy się mogąc Ciebie poznać.

AA Tradycje

Zbiór 12 Tradycji to podstawa funkcjonowania każdej grupy AA. To zasady, dzieki którym, Wspolnota AA utrzymuje jedność wewnetrzną oraz określa i kształtuje swoje stosunki ze światem zewnętrznym.

1.Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.

2.Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą

3.Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.

4.Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

5.Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

6.Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu.

7.Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.

8.Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

9.AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.

10.Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

11.Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12.Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.